Oferta

Długie/Gęste włosy
160 zł REZERWUJ
Średnie/Krótkie włosy
130 zł REZERWUJ
Długie/Gęste włosy
120 zł REZERWUJ
Średnie włosy
100 zł REZERWUJ
Krótkie/Cienkie włosy
80 zł REZERWUJ
Długie/Gęste włosy
70 zł REZERWUJ
Średnie włosy
60 zł REZERWUJ
Krótkie/Cienkie włosy
40 zł REZERWUJ
Długie/Gęste włosy
160 zł REZERWUJ
Średnie/Krótkie włosy
130 zł REZERWUJ
Długie/Gęste włosy
650 zł REZERWUJ
Średnie włosy
500 zł REZERWUJ
Krótkie/Cienkie włosy
350 zł REZERWUJ
Długie/Gęste włosy
650 zł REZERWUJ
Średnie włosy
500 zł REZERWUJ
Krótkie/Cienkie włosy
350 zł REZERWUJ
Długie/Gęste włosy
600 zł REZERWUJ
Średnie włosy
450 zł REZERWUJ
Krótkie/Cienkie włosy
300 zł REZERWUJ
Długie/Gęste włosy
550 zł REZERWUJ
Średnie włosy
400 zł REZERWUJ
Krótkie/Cienkie włosy
250 zł REZERWUJ